Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διατάξεις περιοχών βασικής σελίδας


Σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014, ολοκληρώθηκε το βασικό UI (user interface) που αφορά στη διαχείριση διατάξεων της βασικής σελίδας της εφαρμογής. Η βασική σελίδα της εφαρμογής αποτελείται από πέντε βασικές ενότητες που εμφανίζονται ως κάθετες περιοχές χωρισμένες μεταξύ τους μεταξύ τους από κάθετα panels στα οποία περιέχονται πλήκτρα μέσω των οποίων ο χρήστης επιτελεί διάφορες ενέργειες. Ορισμένες ενότητες χωρίζονται σε επιμέρους περιοχές από οριζόντια panels στα οποία μπορεί να εμπεριέχονται και πεδία όπου ο χρήστης μπορεί να γράφει, π.χ. αναζήτηση παικτών, συζήτηση κλπ.

Ο χρήστης μπορεί να μετακινεί τα κάθετα panels δεξιά αριστερά, αυξομειώνοντας έτσι τα πλάτη των ενοτήτων. Μπορεί, ακόμη, να μετακινεί τα οριζόντια panels πάνω κάτω αλλάζοντας έτσι τα ύψη των σχετικών περιοχών. Οποιαδήποτε αλλαγή στα μεγέθη των ενοτήτων της βασικής σελίδας δημιουργεί μια νέα «διάταξη» των ενοτήτων αυτών και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα καταχώρησης και ανάκτησης των διαφόρων διατάξεων που τον εξυπηρετούν. Υπάρχουν, επίσης, προκατασκευασμένες διατάξεις στο πάνελ που χωρίζει την ενότητα των θαμώνων από την ενότητα των καφενείων.